FANDOMParkEdytuj

Na planie miasta w 1838 roku uwidocznione są wczesne założenia parkowe na terenach powstałych po obniżeniu wód jeziora Trzesiecko. Były to skupiska zieleni w rejonie ul. Ordona i okolicy zamku, wzorowane na parkach angielskich ze znacznym udziałem rodzimych gatunków drzew i krzewów. W latach międzywojennych park znacząco zyskał na urodzie, m.in. poprzez utowrzenie ogrodu różanego oraz muszli koncertowej. Został także wydłużony aż do do byłego campingu przy ulicy Kościuszki oraz zyskał eklektyczny styl. Obecnie jest jednym z najważniejszych walorów turystycznych Szczecinka, ściśle związanym z jeziorem.

Do najciekawszych obiektów dendrologicznych należą: brzoza papierowa rosnąca przy zamku, potężne dęby przy stadionie, liczne okazy dereni i jarząbów oraz okazałe kasztanowce. Poza parkiem na terenie przedszkola, przy ul. Klasztornej, rośnie jedyny w mieście miłożąb japoński.

Images

Muszla koncertowa

Muszla koncertowa
Edytuj

rodzaj amfiteatru, gdzie scena znajduje się pod otwartą kopułą nazywaną konchą, dzięki podobieństwu do muszli małży nazywana muszlą koncertową. Zastosowanie zwykle półokrągłego sklepienia poprawia akustykę sceny, działając podobnie jak zwierciadło w optyce – ogniskując i wzmacniając dźwięk na widowni. Zwykle obiekty takie powstawały w parkach czy przy głównych deptakach uzdrowiskowych.

Szczególnie popularne rozwiązanie stosowane na przełomie XIX i XX wieku, które w związku z upowszechnieniem aparatury nagłaśniającej traci swoje znaczenie jako miejsce koncertów i występów.